Functioneren van deze website.

SCJ-Bedrijfsarts stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen en de instellingen op uw eigen computer. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Wij vragen uw begrip hiervoor en willen u erop wijzen dat wij geen aansprakelijk aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website.

SCJ-Bedrijfsarts stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor SCJ-Bedrijfsarts de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen.

Alle rechten voorbehouden.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit SCJ-Bedrijfsarts iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele directe of indirecte schade ten gevolge van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van SCJ-Bedrijfsarts worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.